Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

25 Ekim 2010 Pazartesi

Yoksulluk nedir?Türkiye'de yoksul muyuz?

Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek, içecek, barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir. Ancak kimi gelişmiş ülkelerde bu tanımın standartlarında değişiklik görülmektedir.
Başka bir bakış açısıyla Yoksulluğun nasıl tanımlanması gerektiği öteden beri bir tartışma konusu olmakla beraber, genelde yoksulluğu iki boyutta ifadelendirmek mümkündür.
Mutlak yoksulluk, bir insanın yaşamını minimum seviyede sürdürebilmesine, yani biyolojik olarak kendini üretebilmesi için gerekli kalori ve diğer besin bileşenlerini sağlayacak beslenmeyi gerçekleştirmesine referansla tanımlanmaktadır. Bu temel ihtiyaçları karşılamaktan yoksun aynî ve nakdî geliri olanlar, mutlak yoksul olarak tanımlanmaktadırlar.
Göreli yoksulluk, kişinin bir toplumsal varlık olmasından hareket etmekte ve bir kişinin biyolojik olarak değil, toplumsal olarak kendini üretebilmesi için gerekli tüketim ve yaşam biçimi düzeyinin saptanmasını önermektedir. Bu durumda, belli bir toplumda kabul edilebilir en aşağı tüketim düzeyinin altında geliri olanlar göreli yoksul olarak tanımlanmak durumundadır.

Peki ya Türkiye'de rakamlar neleri göstermekte? Buna verilecek cevap için çeşitli linkler vereceğim ancak şu tablo durumu çok net özetleyecek sanırım :

 Ortalama Yıllık Ücret Geliri (1)Yıllık Asgari Temel Tüketim Harcaması (2)Ortalama Ücret / Asgari Temel Tüketim Harcaması (%)
199638968956
19977861.28361
19981.3692.42956
19992.3933.72064
20003.4685.51162
20014.9798.29360
20026.94712.30256
20038.77716.15254
200410.22317.61658
200510.85620.60453
200611.98622.51253


Kaynak: TÜİK Milli Gelir Bültenleri ve Türk-İş Yoksulluk Raporları kullanılarak hesaplanmıştır.
(1) Gelir yöntemi ile GSYİH’daki toplam ücret ödemeleri toplam istihdamdaki ücretlilere bölünerek elde edilmiştir.
(2) Türk-İş Yoksulluk Raporları verilerine göre dört kişilik bir ailenin asgari temel tüketim harcamasıdır.

Bu tabloda şunu çok net görüyoruz, maalesef ortalama yıllık ücretler, yıllık asgari temel tüketim harcamasının son yıllarda neredeyse yarısını karşılamaya yetiyor!

Buysa Türkiye için yeterli gördüğümüz, diğer bloglarımı okuma zahmetine girmeyiniz çünkü sıkılacaksınız. Eğer siz de "Bunda bir yanlışlık var, nasıl olabilir? Bir şey yapılabilir mi?" diye düşünmeye başlarsanız, ne mutlu bana...

Selamlar


Bazı ilgili linkler : http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/aclikeylul10.pdf
http://www.tuik.gov.tr/AltKategori.do?ust_id=11

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder